Ngày 17-2-1979 bạn ở đâu?

17/02/2019

Chia sẻ lại bài 5 năm trước khi 17-2 vẫn còn ngột ngạt

https://hieuminh.org/2014/02/17/ngay-17-2-1979-ban-o-dau/#more-27549

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: