Thượng đỉnh Trump – Kim: Máy bay đối đầu Tầu hỏa

27/02/2019

Hai cụ tươi cười, vui chưa từng thấy. Ảnh: TPO

Xem ảnh hai cụ Trọng và Trump tươi cười trong phủ Chủ tịch ai cũng vui. Hai cựu thù “không đợi trời chung” nay đã thân thiết. Hy vọng thượng đỉnh thành công không ai hơn chính là nước chủ nhà.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: