Thi vào lớp 6 trường Amsterdam Hà Nội: Học bạ toàn điểm 10

03/06/2019

No photo description available.

Hầu hết học sinh đều đạt điểm 10 các bài kiểm tra định kỳ môn học ở tất cả 5 năm học tiểu học, rất hiếm em có 1 điểm 9 trong cả 5 năm. Như có bạn nói, thời nay bói không ra học sinh kém.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: