Báo chí: Lằn ranh đạo đức nghề nghiệp

21/06/2019

Đạo đức nghề nghiệp và …

Chúc mừng các nhà báo Việt Nam nhân ngày 21-6. Cua Times Blog và FB có kha khá nhà báo đọc chùa, thỉnh thoảng có bạn gặp và thú nhận.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: