Zalo Made in Vietnam hay China?

26/07/2019

Cách đây hơn chục năm, một cụ CA cỡ bự tuyên bố Bộ CA cho dân IT xứ Việt sang TQ học các ngón nghề về an ninh mạng. Về rồi nhóm ý phá được 300-400 trang mạng “chống phá đảng và NN” và rất tự hào với chiến tích đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: