Biển Đông ‘sủi tăm’

19/08/2019

Bài viết của Cua Times cho BBC 10 năm trước:

Đăng lại cho thấy, cuộc chiến trên biển không bao giờ dừng. Vào thời điểm hiện nay, TQ đang có Hong Kong “sủi tăm” trong khi họ đang sục biển Đông. Không dễ gì đàn áp và không dễ gây chiến. Nhưng làm phiền kiểu tiểu nhân thì có thể.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: