Không nên thu hồi cuốn sách “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”

11/09/2019

Năm 2016, BT Trương Minh Tuấn từng chủ biên cuốn sách với tên gọi “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: