Sau vụ AVG, GPD VN tăng lên bao nhiêu?

20/09/2019

Theo các nhà “kinh thế giải Lô Ben” thì GDP nhà anh Vũ tăng 7000 tỷ VNĐ (nghi ngờ được cả 7000 tỷ), nhà anh Son, anh Tuấn và những anh ăn theo, GPD của họ tăng lên cỡ vài trăm tỷ VNĐ.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: