Nhà kinh tế miệt vườn ĐTV “chém” về GDP

21/09/2019

Nhiều bạn hỏi GDP tính ra sao và nhất là trong thời điểm hiện nay bỗng nhiên GDP tăng đột biến trong khi ở nhà bạn mọi thứ vẫn như xưa. HM Blog có nhờ kinh tế gia “miệt vườn” ĐTV làm “báo cáo chất lượng quốc tế với giá nội” trả lời như sau.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: