Chuyện máy bay MIG VN bắn rụng máy bay Mỹ

24/09/2019

Phi công Nguyễn Văn Bảy vừa qua đời, xin vĩnh biệt ông. Là phi công thời chiến, tên ông là Bảy, bắn rơi 7 máy bay Mỹ, có gì đó trùng hợp khá thú vị.

 

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: