Liệu TBT Trọng có sang Mỹ vào tháng 10?

30/09/2019

Câu trả lời có lẽ các bên đang tìm hiểu ngoài chuyện sức khoẻ của TBT. Đoán mò chút cho vui, tôi vẫn mong TBT đi Mỹ và làm gì tốt nhất cho nước nhà như ông đang làm.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: