Bóng đá VN – Thái Lan

19/11/2019

Việt Nam – Thái Lan: Ai sẽ cười?

Định không viết gì vì sợ anh TF tuýt còi nhưng không cầm được lòng. Các bạn thử đoán xem ai sẽ đua xe?

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: