Tiếc cho anh Hoàng Trung Hải

12/12/2019
See the source image
Cách đây 10 năm (2009) tôi từng viết bài cho VNN nói về “Chiếc gậy tầm vông thời hội nhập” mà trong đó Globish – Global English thứ tiếng Anh toàn cầu – là một trong những chiếc gậy đó.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: