Cổng Dịch vụ công quốc gia: Thách thức pháp lý và chia sẻ dữ liệu

17/12/2019

Chiều ngày 9-12-2019, sau chín tháng tích cực triển khai, Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) đã được khai trương. Để phát huy được hiệu quả kết nối giữa nơi cung cấp dịch vụ là các cơ quan nhà nước và người sử dụng dịch vụ, cần có hai nền tảng quan trọng: công nghệ và pháp lý trong thời đại số.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: