“2019-nCoV” Corona Virus – Thông báo của WHO từ ngày 27-1-2020

28/01/2020

WHO là tổ chức Y tế giới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của họ là báo cáo tình hình dịch bệnh toàn cầu và những khuyến cáo. Dịch viêm phổi do virus Corona là một trong những trọng tâm theo dõi hiện nay của WHO.

Read the rest of this entry »


<span>%d</span> bloggers like this: