Virus Corona đến Capitol : Pelosi vs Trump

05/02/2020

Lời bình của Mao Tôn Cua: Cả hai đã bị bệnh vào đến cao hoang, vô phương cứu chữa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: