Hải quân Mỹ vs Hải Quân Sài Gòn

05/03/2020

Đề nghị kỷ luật 2 cựu lãnh đạo TP.HCM Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân

Hải quân Mỹ thăm Việt Nam trong khi Hải Quân Sài Gòn bị tước phao cứu sinh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: