Người Việt có nên về VN tránh dịch Covid-19?

20/03/2020

VỀ hay KHÔNG VỀ tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân, không có lời khuyên nào là đúng. Một công dân toàn cầu như sinh viên đang du học, lao động, công tác hay du lịch, thì họ biết rõ mình muốn gì.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: