Về dịch Covid-19 đừng nghe TT Trump

23/03/2020

Ông Trump là Tổng thống Hoa Kỳ, đó là sự thật – FACT. Những gì ông Trump nói là OPINION – là ý kiến cá nhân của ông ấy, không đại diện cho Hoa Kỳ. Opinion có thể đúng hoặc sai.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: