Khẩu trang hay không khẩu trang

31/03/2020

Mỹ, phương Tây cả WHO đều nói không cần khẩu trang. Giờ họ đổi ý, muốn dùng mặt nạ. Fucking guys…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: