Covid-19 VN: Như chưa hề có cô Vy

04/05/2020

Ngày xưa Hang Cua có em Uyen Vy Nguyen, lâu rồi không thấy em like, hóa ra nàng lấy chồng bên Mỹ, định cư lâu cả năm rồi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: