Covid-19 và thành công của VN trên CNN

31/05/2020

Bài đăng hôm qua và khen VN hành động sớm, quyết liệt chặn biên giới, ngừng bay với các nước có nhiếm bệnh, cách ly hơn 70 ngàn người, chưa kể “quây” cả cộng đồng thì số lượng lên vài trăm ngàn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: