Trump và Cách mạng Mỹ 4.0

Mattis tears into Trump: 'We are witnessing the consequences of three years without mature leadership'
Mattis một thời bên Trump. Ảnh: CNN

Khi tuyên thệ nhậm chức 1-2017, TT Trump có diễn văn chưa có trong tiền lệ, coi tất cả đời tổng thống trước không ra gì và ông hứa sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây được coi là CM Mỹ 4.0 trên chính trường.

Continue reading “Trump và Cách mạng Mỹ 4.0”