Nước Mỹ đang xa dần trong Cua :)

08/06/2020

Đọc lại bài này thấy mấy ảnh bên DC và thấy dường như đất nước này ngày cáng xa lạ và xa dần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: