Chánh án Nguyễn Hoà Bình: ‘Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội’

16/06/2020

Giải trình trước Quốc hội sáng 15/6, ông cho biết Hồ Duy Hải từ bản lời khai đầu tiên đã tự viết ra “khá chi tiết nội dung vụ án” chứ không phải qua hỏi cung.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: