Chị Ngọc Thu: Mỹ không có “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam

28/06/2020

Tác giả Ngọc Thu. Ảnh: FB của chị

Năm 2013, HM blog/FB (bị xóa) từng đăng loạt bài về trường chuyên, lớp chọn. Nay đăng lại cho vui vì khái niệm “chuyên” của VN đã bị méo mó, lạm dụng. XIn đăng ý kiến của chị Ngọc Thu trước.

Bài trên VNE https://vnexpress.net/giao-duc-chuyen-chua-bao-gio-loi-thoi-4122075.html của anh Giang Nguyễn, từng tốt nghiệp Đại học Cornell và Đại học Luật Boston (Mỹ), đã khẳng định “Giáo dục năng khiếu và tài năng (Gifted and Talented Education) chưa bao giờ là lỗi thời cả. Nếu muốn biết cụ thể, hãy học tập những gì Singapore, châu Âu, Mỹ, Hàn, và Nhật đã và đang làm.”

Cua Times. Không rõ anh Giang Nguyễn có hiểu hết khái niệm trường chuyên của Mỹ mà phán kinh 🙂

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: