Mahatma Gandhi: 10 nguyên tắc thay đổi thế giới

https://hieuminh.files.wordpress.com/2012/11/mahatma-ganhdi.jpg

Thánh nhân India

Mahatma Gandhi là một nhà hiền triết của Ấn Độ và được dân tộc này tôn làm thánh.  Ông câu nói một câu giản dị nhưng có giá trị trường tồn: “Be the change you want to see in the world – Bạn hãy là sự thay đổi mà bạn muốn được thấy trên thế giới này.”

Liệu mỗi bạn trong Hang Cua có thể học gì từ 10 nguyên tắc này để bàn về cục diện ở biển Đông, quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nga, xa hơn là giúp thay đổi diện mạo quốc gia và kể cả thay đổi thế giới, trong bối cảnh thế giới đang quá tả, dân tộc chủ nghĩa, phân biệt chủng tộc,

Đăng lại bài từ năm 2012 (sưu tầm và dịch bởi bạn Xôi Thịt)

 1. Thay đổi bản thân. “Muốn thế giới thay đổi, mình phải thay đổi trước làm gương. Tính vĩ đại của loài người là khả năng thay đổi bản thân, chứ không phải thay đổi thế giới.”
 2. Chính bạn là người chủ! “Không ai có thể làm cho tôi tổn thương, nếu tôi không cho phép.”
 3. Tha thứ: “Kẻ yếu không thể nào biết tha thứ bởi tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. Ăn miếng trả miếng thì có ngày thế giới này chẳng còn miếng nào (nguyên văn: nó lấy mắt mày mày lột lại mắt nó thì cả thế gian rốt cuộc sẽ mù hết”
 4. Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu “Một gam hành động thì vẫn hơn một tấn giáo điều.”
 5. Hiện tại chính là thực tại. “Tôi không muốn nhìn thấy trước tương lai. Tôi muốn tập trung hơn cho những gì đang xảy ra. Thượng Đế không cho tôi quyền năng nào để kiểm soát những gì sẽ đến”.
 6. Chúng ta, ai cũng là người. “Tôi chỉ là một người bình thường mà cũng có thể mắc lỗi như bao con người bình thường khác. Tuy nhiên, tính người trong tôi đủ để khi có lỗi thì thừa nhận và sẵn lòng tìm căn nguyên của những lỗi lầm đó. Thật không khôn ngoan khi quá tin tưởng vào trí tuệ của một ai đó. Hãy luôn nhớ rằng, kẻ mạnh cũng có lúc yếu và người khôn cũng có khi nhầm lẫn.”
 7. Kiên gan bền chí: “Ban đầu, mọi người không thèm chú ý đến bạn. Sau đó, họ cười nhạo bạn. Rồi họ đàn áp bạn. Nhưng sau cùng, bạn là người chiến thắng.”
 8. Nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác: “Tôi cố tìm ra những ưu điểm của những người xung quanh. Bản thân cũng không hoàn hảo, tôi không cố tìm khiếm khuyết của người khác. Tiền đồ của một người phụ thuộc nhiều vào cách anh ta cư xử với đồng loại. Có một thời, người ta lãnh đạo bằng sức mạnh nhưng ngày nay, tôi nghĩ lãnh đạo là hòa đồng và quan tâm.”
 9. Hãy là chính mình: “Hạnh phúc là khi những gì ta nói, ta làm hài hòa với những gì ta suy nghĩ. Luôn cố nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Nghĩ hướng thiện và mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
 10. Không ngừng phát triển: “Vận động và phát triển là qui luật của muôn đời. Thật sai lầm nếu cứ níu kéo những giá trị giáo điều, duy ý chí.”

HM. 25-11-2012

6 Responses to Mahatma Gandhi: 10 nguyên tắc thay đổi thế giới

 1. PV. Nhan says:

  Gandhi là bậc thánh. Phàm nhân sao dám sánh với Ngài. Tốt nhất cố học…

 2. Mike says:

  10 nguyên tắc hiểu theo kiểu VN:

  1. Thay đổi bản thân? Bậy! phải kiên định lập trường.

  2. Chính bạn là chủ? Sai! tập thể làm chủ, cá nhân là vứt

  3. Tha thứ? Là “tha” mọi “thứ” về nhà thì có, chứ chuyên chính vô sản để đâu?

  4. Hành động? À ta thì giáo điều mới là phong phú vô số kể. Hàng động là chuyện nhỏ tới mức không làm gì. Làm nhiều dễ tù. Ăn nhiều mới chắc ghế.

  5. Hiện tại ? Giời, không vẻ vời tương lai thì có đứa nào nó đã chịu theo.

  6. Chúng ta ai cũng là người. Thiệt không? Nhưng có người vĩ đại với sống mãi đếch có sai lầm đấy.

  7. Kiên gan. Cái này đúng. Phải tuyên truyền chứ. Nói riết thì cũng tin à.

  8. Nhìn thấy tốt đẹp người khác? Mất cảnh giác, phản cách mạng.

  9. Là chính mình? Chớ có dại mà đi tù mọt gông nhá con. Nghĩ gì thì giấu biệt đi, chớ có nói ra điều mình nghĩ.

  10. Không ngừng phát triển. Nên dịch lại là “không, ngừng phát triển”, mới hạp.

  Quay sang các cụ nhà ta thì thôi. Nói lập lại ý tưởng nhiều vô số kể.

  • TM says:

   Thánh Mahatma đâu, xin ngài xuống trần cho tên Mike hát ma vài roi!

 3. Hiệu Minh says:

  Gửi vài bạn thich thumb down lão Cua:

  Tham khảo 10 lời khuyên gốc của Gandhi do bạn Xôi Thịt sưu tầm. Lời dịch trên cũng do bạn XT đóng góp. Cảm ơn XT nhiều.

  1. Change yourself. “You must be the change you want to see in the world. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.”

  2. You are in control. “Nobody can hurt me without my permission.”

  3. Forgive and let it go. “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. An eye for eye only ends up making the whole world blind.”

  4. Without action you aren’t going anywhere. “An ounce of practice is worth more than tons of preaching.”

  5. Take care of this moment. “I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.”

  6. Everyone is human. “I claim to be a simple individual liable to err like any other fellow mortal. I own, however, that I have humility enough to confess my errors and to retrace my steps. “It is unwise to be too sure of one’s own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.”

  7. Persist. “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

  8. See the good in people and help them. “I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won’t presume to probe into the faults of others. “Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow-men. I suppose leadership at one time meant muscles; but today it means getting along with people.”

  9. Be congruent, be authentic, be your true self. “Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.”

  10. Continue to grow and evolve. “Constant development is the law of life, and a man who always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position.”

  • Canada Dry says:

   Không ai vào HC chỉ vì thích THUMb DOWN chủ nhân cả …
   Nếu hôm nào nóng gáy , hảy nhìn lại mình …Nguyên tắc số 6 …

%d bloggers like this: