Huawei đang bị đánh

17/07/2020

Huawei

Anh quốc cấm Huawei phát triển mạng 5G. Mỹ cấm Huawei thông qua việc cấm các công ty Mỹ cung cấp công nghệ cho Huawei.

95% dân Việt phản đối Huawei…nhưng vẫn dùng ào ào vì giá rẻ 🙂

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: