Chuồng bò làm khổ bò

23/07/2020

Chuông bò và nhà ở. Ảnh: VNN

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chi 12,6 tỷ đồng xây dựng 67 chuồng bò cho đồng bào người Ơ Đu, mỗi chuồng có giá 236 triệu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: