Eden Center ở thủ đô Washington DC bị đập cửa, trộm cắp

29/07/2020

Ảnh: VOA

Một loạt hàng quán của người Việt ở Eden Center bị đập cửa, trộm cắp.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: