Chuyện bán nhà của PTT Joe Biden

06/08/2020

Thử tưởng tượng dân Mỹ nổi điên thế nào nếu TT Trump hết nhiệm kỳ, viết cái đơn xin nhà công vụ là tòa Nhà Trắng hiện nay do cống hiến lớn lao, đưa nước Mỹ “great again”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: