Chọn trường ĐH cho con

11/08/2020

Nhớ hồi làm bên DC, cô bạn email nhờ tìm cho một trường bên Mỹ cho con du hoc với đầu bài, trường nổi tiếng, học phí thấp, chất lượng cao, an ninh tốt, ít tội phạm, tốt nghiệp ra dễ xin việc luôn bên đó. Các bạn thấy đầu bài dễ không.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: