Lạm bàn về nghề IT

20/08/2020
cyber security computer analyst

Nghề IT có khổ?

Trong status “Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác” có bạn đọc bình luận về nghề IT như sau

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: