“Xin” quốc tịch Sịp để làm gì?

26/08/2020
No photo description available.

Hộ chiếu Cyprus

Là người đi khá nhiều nước trên thế giới trong 50 năm qua, tôi có thể nói, nếu có tiền thì sống ở VN là sướng nhất.

Muốn chỗ sống xịn, vào Vinhomes, resort, có tiền mua bình ô xi về nhà xịt ra phòng cho sạch.

Ốm đau thuê chuyên cơ ra nước ngoài chữa bệnh. Muốn hoa hậu hầu, quá đơn giản.

Pháp luật ư, có ngần ấy tiền mua hộ chiếu vài triệu đô la thì quá hiểu pháp luật VN rồi.

Vân vân và vân vân…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: