Thể và Thế

01/09/2020

Anh ấy là Thể (dấu hỏi) Bộ trưởng, chủ FB này là Thế (dấu sắc) Bô-lon-ger – Blogger. Mong các bạn không nhầm.

“Thể Thu giá, Thể Thu phí, gặp thời giá, Thể thời phải phí”

Mời các cụ phát triển tiếp

Tham khảo tin trên TTO

PS. Trên FB có đối nhé

Nguyễn Đức Dũng Thế câu viu, Thế câu lai … 😅
Thế Công Giang Nguyễn Đức Dũng Thế thời phải post 😉
Mcken Mai Thế thì Thể sẽ thế…
Thế Công Giang Thế của Thể là thế của Chung 🙂
trần an nam Nếu như Thế thì Thể không kí.
Thế Công Giang Thể ở Thế…Chung là ký 🙂

%d bloggers like this: