Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bill Barr làm xấu mặt Bộ

27/09/2020

Các cụ bên Mỹ nghĩ gì về tin này trên Fox

‘The current attorney general has brought shame on the department he purports to lead,’ Massachusetts federal prosecutor says

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: