NYT: TT Donald Trump chỉ đóng 750$ thuế năm 2016 và 2017

28/09/2020

New York Times: TT Donald Trump chỉ đóng 750 đôla thuế lợi tức liên bang năm 2016 năm ông tranh cử tổng thống Mỹ và cho 2017, năm đầu tiên tại Nhà Trắng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: