Cuộc đối đầu D. Trump vs J. Biden

29/09/2020

Sáng sớm mai (30-9 – 8 giờ sáng HN) sẽ có cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên của một cụ 78 tuổi (Biden) và một cụ 74 tuổi (Trump) diễn ra tại tiểu bang Ohio.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: