Tranh luận Trump và Biden: Nỗi xấu hổ của nước Mỹ

30/09/2020

Nếu thăm dò công bằng (Cộng Hòa, Dân Chủ, ba phải) thì Joe Biden thắng, hỏi Cộng Hòa sẽ nói Trump, hỏi Dân Chủ sẽ nói Biden. Dù thế nào, kết quả không ảnh hưởng nhiều tới phiếu bầu.

Read the rest of this entry »


Tranh luận Trump – Biden, ai thắng hôm nay?

30/09/2020

Vừa theo dõi tranh luận bạn có thể tham gia thăm dò, ai thắng. Thank you – Cảm ơn 🙂


%d bloggers like this: