TT Trump nhiễm Covid-19.

02/10/2020

TIN NÓNG: TT Trump thừa nhận ông và bà Melania nhiễm Covid-19.

Mong ông bà vượt qua những ngày khó khăn này.

Theo các cụ, vụ này ảnh hưởng thế nào tới bầu cử, chính trường và thế giới.


<span>%d</span> bloggers like this: