Không còn comment trên blog

Cảm ơn các bạn đã tham gia đọc và phản biện gần 3000 bài viết với 230K comment kể từ năm 2009. 20 triệu views là lịch sử rồi.

Kể từ nay chỉ đọc và không comment nữa.

Thanks again.

Hiệu Minh Blog.