Mike Moore viết về thuyết âm mưu TT Trump dính Covid

Tóm tắt ý chính:

Trump có lịch sử dối trá thời gian dài và 4 năm qua thể hiện rất rõ.

Mắc Covid (có thể là có thật) là cơ hội để Trump bỏ cuộc chơi vì biết mình sẽ thất bại.

Trump tìm cách hoãn bầu cử hoặc trì hoãn bầu cử dù Hiến pháp không cho phép. Nhưng Trump và BT Tư pháp Bill Barr coi Hiến pháp là cái đinh.

Vì lý do sức khỏe, Trump sẽ cử Pence thay thế làm chủ Nhà Trắng một thời gian ngắn. Pence sẽ xóa tội cho Trump (như năm 2000 Elsin lôi Putin trong túi ra để ông không bị xét xử – lời Cua Times)

Nếu khỏi thì Trump sẽ hiện lên như người hùng, sống tới 200 năm.

Mike Moore kêu gọi dân Mỹ hãy đi bỏ phiếu và hạ bệ Trump, quyết không để TT nói dối tới cùng.
===============

Lời bình của Mao Tôn Cua: Năm 2016 đang ở Mỹ tôi nghe một thuyết âm mưu. Đảng Cộng hòa biết Trump là người thế nào nhưng không ai khi đó địch nổi Hillary trừ Trump. Bằng mọi cách kể cả nhờ Putin, Trump vào Nhà Trắng.

Sẽ xảy ra kịch bản đảng Cộng hòa cho Trump out giữa chừng và Pence ngồi vào ghế. Mà Pence thì được lòng dân chúng nhiều hơn, tranh kỳ 2 sẽ thắng. Chả lẽ kịch bản này đang được thực hiện.

Lưu ý: Hồ sơ cô Hope Hicks bị Covid ra sao đang được Nhà Trắng coi là bí mật quốc gia.

Nếu Mike Moore nói đúng thì đây mới là nước Mỹ với October surprise – bất ngờ tháng 10.

Cảm ơn người bạn NY đã gửi bài của Michael Moore

Hồ sơ Moore: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore

Comments are closed.

%d bloggers like this: