Breaking News: Đại hội Hội Nhà văn (HNV) thành công rực rỡ

Ông Hữu Thỉnh thành nguyên sau 20 năm làm Chủ tịch (TTK) HNV. Ông Nguyễn Quang Thiều làm Chủ tịch mới.BCH mới gồm 11 người: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Thị Thu Huệ, Bích Ngân, Phan Hoàng, Lương Ngọc An, Trần Hùng, Vũ Hồng, Hữu Việt.

Muốn hỏi các cụ, 11 người trong BCH, ai dùng facebook/blog? Ai nhớ tác phẩm hay của họ? Và liệu HNV có cần thiết?

Theo ý tôi, thời nay là thời công nghệ, ai giỏi FB/Blog nên cho làm Chủ tịch. Trump giỏi Twitter lên làm TT Hoa Kỳ.

PS. Ông Thiều thay ông Thỉnh, cả hai ông đều là nhà thơ. Thơ họ đây.

Hết Chủ tịch HNV, ông Thỉnh đang ngồi gom mảnh vỡ thành thơ “Ai đưa đò tình//Buộc vào bến lở//Còn lại mình anh//Gom từng mảnh vỡ”

Còn ông Thiều thì tự nhiên bóng bay vào chân nên có thơ…ròi bọ “Quả bóng bay hình cá//Tuột khỏi tay đứa trẻ hàng xóm//Bay vào phòng tôi//Nó chập chờn bơi//Mũi rúc vào giá sách//Tôi thấy nó lôi từ đó ra những con bọ”

Bonus. Thời bao cấp, nhà nước xây nhà tập thể cho các hội/đoàn. Các nhà văn chung tầng nhưng không có WC vì sao nhỉ, tôi quên rồi.

Comments are closed.

%d bloggers like this: