Kinh tế Mỹ: Tăng trưởng GDP từ năm 1961 đến 2019. Fact vs Opinion

Đỉnh cao năm 1984 là thời của Reagan. Hạ đáy âm là năm 2009 sau thời Bush chiến tranh Iraq. Mất tới 2 năm Obama mới kéo lên được. Thời của Trump đâu có đột biến. Lên chút rồi lại xuống. Thêm năm 2020 chắc chắn thảm hại.

GDP đi xuống thường rơi vào năm bầu cử TT, mải đánh nhau nên kinh tế be bét. Hoặc do kinh tế chán nên dân bầu mới 😉

So với VN thì tăng trưởng % GDP xứ ta tốt hơn Hoa Kỳ, chỉ có điều tiền tăng không bằng Mỹ 🙂

Comments are closed.

%d bloggers like this: