Pros & Cons Trump tranh luận và cái “lý” Tụ An

Cuối cùng cuộc đấu Trump – Biden đã ngã ngũ sau một năm các fan xứ Việt tranh luận, chửi nhau rộn cả làng, vì một ông ất ơ già đanh tận xứ Mỹ. Pros Trump phải chấp nhận một thực tế là lãnh tụ chuyên nói dối của mình chiếm giải nhì.

Continue reading “Pros & Cons Trump tranh luận và cái “lý” Tụ An”