“Ngắm” trung tâm Coca Cola ở Atlanta (2012)

Cuộc đua chiếm hai ghế TNS ở Georgia đang đến hồi cuối. Thực lòng tôi mong CH chiếm đa số ở Thượng viện. Hoa Kỳ có Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện, là thế chân vạc. Đảng nào chiếm cả 3 thì đó là độc đảng.

=== Post lại bài về Coca =====

https://hieuminh.wordpress.com/2012/12/26/nhin-bao-tang-coca-cola-o-atlanta/

Comments are closed.

%d bloggers like this: