Những lá cờ và banner trong cuộc nổi loạn đập phá Capitol Hill

Đập vào mắt tôi là lá cờ của miền Nam từ thời Cuốn theo chiều gió được một người biểu tình pro-Trump ngang nhiên đi vào sảnh của nhà QH Mỹ. Trong chiến trận, cắm được cờ nghĩa là chiến thắng mang tính biểu tượng.

Continue reading “Những lá cờ và banner trong cuộc nổi loạn đập phá Capitol Hill”