Lễ nhậm chức Barack Obama (20-01-2009)

19/01/2021

Tôi dự lễ nhậm chức TT Mỹ năm 2009 (Obama), 2013 (Obama) và 2017 (Trump) trên National Mall, tường thuật cho VNN, TPO và SOHA. Năm nay 2021 không có cơ hội dù có ở Mỹ. Lẽ ra lễ nhậm chức TT lầ ngày hội non sông, nhưng năm nay Trump đã phá đám.

Không ở Mỹ những năm 2007-2010 thì ko đánh giá hết TT Obama đã làm gì cho nước Mỹ. Nghe theo Trump dìm hàng tất cả các TT trước đó, nhiều fan điên khùng theo đóm ăn tàn, đưa Trump xuống mồ.

https://hieuminh.wordpress.com/2009/05/28/le-nham-chuc-obam/


%d bloggers like this: