Về Tiêu Sơn thăm bạn Đức Toàn Ba Lan

Bố bạn Toàn mất hơn tháng, hôm nay (2-4) nhóm K70 do bạn Thư dẫn đầu về thắp hương cho cụ. Gia đình tổ chức chu đáo, Toàn đi theo đoàn về nhà ở Tiên Sơn (Từ Sơn), đãi cỗ cực ngon, du lịch tại chỗ. Gia đình Toàn có ngôi nhà 3 gian 2 chái làm bằng gỗ xoan đào có tuổi 100 năm gần như nguyên vẹn cột kèo đậm kiến trúc cổ.

Continue reading “Về Tiêu Sơn thăm bạn Đức Toàn Ba Lan”