Phương Tây đã hết thời?

Cách đây 10 năm (2011) mình từng tóm tắt về cuốn sách của Niall Ferguson, giáo sư Sử học Havard khi ông tới WB nói chuyện về cuốn sách của ông dưới tiêu đề “Civilization: The West and the Rest – Nền văn minh: Phương Tây và phần còn lại của thế giới”.

Continue reading “Phương Tây đã hết thời?”